📌باکس بستر گلخانه


باکس بسترگلخانه

📌قابلیت مونتاژ و حمل و نقل اسان
📌ابعاد30*40*150دارای اب راه
📌مقاومت بالا دربرابر رطوبت و ضربه09199762163

09120578916