جعبه مخصوص صادرات انواع میوه - کارتن پلاست - - ورق پلاست - جعبه میوه - 09120578916

📌جعبه مخصوص صادرات انواع میوه
📌ابعاد 17*30*40
📌قابلیت تحمل 15-17عدد جعبه روی همجعبه بسته بندی پرتقال

جعبه بسته بندی سیب

بسته بندی میوه و قارچجعبه سیب - کارتن پلاست