استند های تبلیغاتی - جعبه های تبلیغاتی و فروشگاهی

استند های تبلیغاتی - جعبه های تبلیغاتی و فروشگاهی  -کارتن پلاست - ورق پلاست - تی تاک

کارتن پلاست در صنعت چاپ و تبلیغات:تابلوهای صندوقها - چیدن محصولات در نزدیکی صندوقها-تبلیغ در کف زمین در ردیفهای فروشگاهی

استند های تبلیغاتی - کارتن پلاست - ورق پلاست

•تابلوهای تبلیغاتی بزرگ درون فروشگاهها  -  فاکتورهای خرید -چرخ دستی ها


09199762163
09120578916