فیلم کارتن پلاست ، کارتن پلاست ، فیلم جعبه میوه ، انواع دایکت میوه و قارچ ، کارتن پلاست غرب ، ورق پلاست ، جعبه سیب ، جعبه کیوی ، جعبه پرتقال ، شیت پلاست

 

 

 

فیلم دایکت کارتن پلاست

 

 

 

 

تلفن تماس :09199762163  -- 09120578916

 

 

جعبه بسته بندی سیب  جعبه بسته بندی قارچ _ کارتن پلاست قارچ _ کارتن پلاست   جعبه بسته بندی پرتقال   جعبه سیب - کارتن پلاست